Liquids

  • viscous properties of the hydrogen-bonded systems;
  • static and dynamic dielectric properties of the high conducting liquids;
  • studies of the dynamics of molecular interactions by nonlinear dielectric spectroscopy.

Liquid crystals

  • kinetics of the mesogens aggregation (nonlinear dielectric spectroscopy);
  • molecular dynamics in the different liquid crystalline phases (linear dielectric spectroscopy);
  • elastic properties of nematics.

Supramolecular polymers

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego