News archive

Diamentowy grant 2018 dla inż. Wojciecha Marciniaka

Inż. Wojciech Marciniak, wykonujący obecnie swoją pracę magisterską w IFM PAN, został laureatem 7 edycji Programu Diamentowy grant 2018.

Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 220 tys. zł na realizację jego projektu pt.: Badanie mechanizmu  transportu koefektorów hemoglobiny przez błonę komórkową erytrocytów metodami symulacji komputerowych, który realizowany będzie na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.

Read more ...

Patent na sposób wytwarzania drutów ze splotów kompozytowych

Na podstawie zgłoszenia nr P.410149 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Instytutu Fizyki Molekularnej PAN patentu na wynalazek pt.: Sposób wytwarzania drutów ze splotów kompozytowych. Patent dotyczy opracowania metody wytwarzania drutów kompozytowych, składających się z setek tysięcy nanowłókien Ag lub Nb o średnicach ok. 100 nm rozmieszczonych regularnie w matrycy Cu.

Zmarł prof. dr hab. Jerzy Małecki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 2 lipca 2018 roku w wieku 85 lat zmarł śp. Prof. dr hab. Jerzy Małecki, emerytowany profesor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Naukowej w wielu kadencjach.

Read more ...

Page 19 of 31