Top Menu - EN

Zmarł dr hab. Jerzy Hoffmann, prof. IFM PAN

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł w wieku 67 lat

ś.p.

dr hab. Jerzy Hoffmann, prof. IFM PAN

nasz przyjaciel, kolega, długoletni pracownik
Zakładu Fizyki Ciekłych Kryształów (Z6) Instytutu Fizyki Molekularnej PAN,
członek Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy IFM PAN

 Poznań, 11.02.2016 r.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego