Top Menu - EN

Mgr Krzysztof Ptaszyński Laureatem konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą

Doktorant Instytutu Fizyki Molekularnej PAN mgr Krzysztof Ptaszyński został Laureatem VI edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2017r. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi, której wiodącym autorem jest doktorant

(https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.95.045306).

Laureaci przedstawią swoje wyniki badań na 92. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN, która odbędzie się 24 maja br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00. W czasie sesji otwartej zostaną wręczone dyplomy laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym.

Więcej informacji o konkursie: http://www.pan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego