Seminarium instytutowe - prof. dr hab. Lucyna Firlej

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Gromadzenie wodoru dla celów transportowych: mity i rzeczywistość, który wygłosi prof. dr hab. Lucyna Firlej (Laboratoire Charles Coulomb Université de Montpellier, France).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dnia 26 października 2022 roku o godzinie 13:00.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego