Seminarium instytutowe - prof. dr hab. Marek Przybylski

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Tunelowanie i zjawiska spinowe – nowe rozwiązania dla pamięci komputerowych swobodnego dostępu, który wygłosi prof. dr hab. Marek Przybylski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej i Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN), Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dnia 23 stycznia 2023 roku o godzinie 13:00.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego