Top Menu - EN

Seminars

Wydarzenia w 2022 roku:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.06.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne kompozytow do zastosowań w przemyśle elektronicznym

wygłosi

dr hab. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM

Dnia: 22.06.2022 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

A versatile tool in solution chemistry

wygłosi

prof. dr hab. Richard Buchner

Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Uniwersytetu w Ratyzbonie

Link umożliwiający dostęp do spotkania zostanie przesłany w mailu.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 30.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ciekłe kryształy: samoorganizujące się, inteligentne materiały funkcjonalne

wygłosi

dr inż. Ewa Chrzumnicka

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Politechnika Poznańska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.05.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie transformacji strukturalnej ultracienkiej warstwy azotku żelaza do tlenku na podłożu Cu(001)

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 23.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Pozyskiwanie mikro oraz nano celulozy, ich charakterystyka oraz zastosowanie do produkcji żeli jonowych

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.05.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Korelacje prądowe w rozdzielaczach par Coopera z kropkami kwantowymi

wygłosi

dr hab. Grzegorz Michałek

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 19.05.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w sali 227

referat pt.:

Recent research in the field of auxetic metamaterials at the University
of Maribor

wygłosi

dr Nejc Nowak

Faculty of Mechanical Engineering, Maribor University, Slovenia


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Czasowo rozdzielczy EPR – podstawy i symulacja sygnałów

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Separacja izotopu He3 - Raport ex-post

wygłosi

prof. dr hab. Wojciech Kempiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.05.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przejście metamagnetyczne w monokrystalicznym UNi0.34Ge2

wygłosi

dr hab. Adam Pikul, prof. INTiBS PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Koncepcja nierozróżnialnych cząstek w układach silnie skorelowanych: czy mogą być rozróżnialne?

wygłosi

prof. dr hab. Józef Spałek

Uniwersytet Jagielloński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Warunki termodynamiczne i kinetyka krystalizacji fazy L10-FeNi

wygłosi

dr hab. Zbigniew Śniadecki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.04.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ warunków sterycznych i termodynamicznych na transfer protonów w przewodnikach krystalicznych

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 wtrybie zdalnym

referat pt.:

Własności magnetyczne warstw żelaza wyznaczane przy wykorzystaniu teorii funkcjonału gęstości

wygłosi

dr Justyna Rychły-Gruszecka

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.04.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przewodnictwo jonowe w kryształach plastycznych

wygłosi

dr Jolanta Świergiel


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 31.03.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Numeryczna metoda uzyskiwania właściwości fizycznych z tekstur ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.03.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe zeolitu BEA zawierającego imidazol lub triazol

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach metalicznych

wygłosi

dr hab. Lesław Smardz

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.03.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Otrzymywanie ciekłych kryształów stabilizowanych polimerami (PSLC)

wygłosi

dr inż. Magdalena Knapkiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stany podprzerwowe w topologicznym nadprzewodniku

wygłosi

dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 17.03.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Częściowa i całkowita dwuwymiarowa auksetyczność w kryształach Yukawy z periodycznym układem nanowarstw twardych kul
w płaszczyźnie (001)

wygłosi

dr Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Lokalne zmiany właściwości magnetycznych wywołane procesami utleniania i wodorowania

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Podejście eksperymentalne do nowej teorii transportu ciepła

wygłosi

dr Daria Szewczyk

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


Wyjaśnienie zjawiska transportu energii cieplnej jest kluczowe zarówno od strony teoretycznej jak i eksperymentalnej. Dyfuzyjny transport ciepła, uwidaczniający się w szczególności, w zależnościach temperaturowych własności cieplnych ciał krystalicznych i nieuporządkowanych, jak również kompozytów stał się punktem centralnym ogłoszonej niedawno zunifikowanej teorii transportu ciepła kryształów i szkieł. Praca M. Simoncelli, N. Marzari i F. Mauri w Nature Physics 15, 809 (2019) opisuje przewodność cieplną nie tylko jakościowo, ale również pozwala ilościowo przewidzieć dokładne wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego κ (T) dowolnej substancji. W teorii tej transport ciepła odbywa się jednocześnie dwoma kanałami: „klasycznym”, znanym z opisu Peierlsa oraz opartym na mechanizmie tunelowym i prawach dyfuzji. Co więcej, przyjmuje się, że ten nowy, „dyfuzyjny” kanał κdiff (T) jest uniwersalny, tj. niezależny od struktury krystalicznej bądź natury amorficznej materiału.

Poprzez przykłady danych eksperymentalnych oraz towarzyszących im zjawisk fizycznych m.in. takich jak przewodnictwo cieplne o charakterze amorficznym, niekonwencjonalny wzrost κ (T) w wysokich temperaturach czy anomalne ciepło właściwe w niskich temperaturach podkreślona zostanie ważność pomiarów własności cieplnych nie tylko z punktu widzenia badań poznawczych, ale również w kontekście przyszłych zastosowań.



SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w 2021 roku

Dnia: 28.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 08:00 w trybie zdalnym

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

8:00-8:05

O T W A R C I E

Dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

8:05-8:15

Prezentacja Oddziału
Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN

8:15-8:40

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych
2019 - 2020, 2021-2023

uwzględniono dodatkowe 10 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

8:40-9:10

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
2020 - 2022

uwzględniono dodatkowe 15 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:10-9:20

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe

grant SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST3/00267 (PB 2.23)
13.05.2019-12.05.2023

Dr hab.
Mirosław Werwiński
prof. IFM PAN
(Z2)

9:20-9:55

Hybrydowe struktury warstwowe
2016 - 2018, 2019 - 2021

uwzględniono dodatkowe 20 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Dr hab. inż.
Piotr Kuświk
prof. IFM PAN
(Z3)

9:55-10:05

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływania Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spintronicznych i magnonicznych

grant OPUS 17 nr 2019/33/B/ST5/02013 (PB 3.30)
25.02.2020-24.02.2023

Dr hab. inż.
Piotr Kuświk
prof. IFM PAN
(Z3)

10:05-10:15

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzowany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych

grant SONATINA 2 nr 2018/28/C/ST3/00052 (PB 3.26)
05.11.2018-04.10.2022

Dr Piotr Graczyk
(Z3)

10:15-10:30

Opis  transportu ładunku, spinu i  ciepła w układach nanoskopowych oraz charakterystyka ich własności elektronowych i magnetycznych
2021 - 2023

Prof. dr hab.
Stanisław Lipiński
(Z9)

10:30-11:00

PRZERWA

 

11:00-11:25

Stany elektronowe, przewodnictwo protonowe i dynamika molekularna w materiałach organicznych dla elektroniki molekularnej, ogniw paliwowych i fotowoltaiki
2021 – 2023

uwzględniono dodatkowe 10 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

11:25-11:35

Prezentacja Oddziału
Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

11:35-11:50

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych
2019 - 2021

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

11:50-12:00

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

grant OPUS 14 nr 2017/27/B/ST3/02955 (PB 10.12)
27.06.2018-26.06.2022

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

12:00-12:20

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych
2019 – 2021

uwzględniono dodatkowe 5 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka
(Z6)

12:20-12:30

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych

grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00564 (PB 6.11)
09.01.2018-08.01.2021

Prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka
(Z6)

12:30-13:00

PRZERWA

 

13:00-13:10

Prezentacja Oddziału
Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

13:10-13:30

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach
2019 – 2021

uwzględniono dodatkowe 5 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:30-13:40

Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierającymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa

grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/00973 (PB 8.18)
07.02.2018-06.02.2022

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:40-13:50

Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

grant SONATINA 1 nr 2017/24/C/ST5/00156 (8.16)
02.10.2017-01.10.2021

Dr inż. Iga Jankowska
(Z8)

13:50-14:05

Własności magnetyczne i transportowe w układach molekularnych i przewodnikach jonowych
2021– 2023

Dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

14:05-14:20

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewodniki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energetyki przyszłości
2020 - 2022

Dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

14:20-14:35

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych
2020
- 2022

Dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

14:35-14:50

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego
2020 - 2022

Prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:50-15:05

Modyfikowane nano-materiały węglowe i ferroiki w elektronice molekularnej i energetyce
2021
2023

Prof. dr hab.
Wojciech Kempiński
(Z14)

15:05-15:15

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Prof. dr hab.
Zbigniew Trybuła

 

 


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Perpendicular magnetic anisotropy and interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction induced by NiO layer

wygłosi

dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Oporowe pamięci RRAM

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Weryfikacja struktur kubicznych w Zr2CoZ (Z=Al, Ga, In, Si) za pomocą badań ab initio

wygłosi

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 17.02.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Zanik auksetyczności w kryształach twardych kul z inkluzjami twardych cząstek o innych średnicach

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM

Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego pojedynczych atomów na powierzchni

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Investigations of the induced superconductivity in the topological insulator Bi2Te3 by microRaman spectroscopy

wygłosi

mgr Daniel Kiphart

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Perpendicular-magnetic-anisotropy materials for magnonic applications

wygłosi

prof. dr hab. Maciej Krawczyk

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stopowe warstwy Co-Tb z kontrolowanym gradientem stężenia

wygłosi

dr Łukasz Frąckowiak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Fonony w nanostrukturach

wygłosi

prof. dr hab. Stanisław Lipiński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Uporządkowanie ładunku oraz strukturalne przejście fazowe w soli delta'-(BEDT-TTF)2CF3CF2SO3

wygłosi

dr hab. Iwona Olejniczak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego