News archive

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

PO WER

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Termin składania dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej: 22 maja 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl

Termin dwuetapowych rozmów kwalifikacyjnych: 23-25 maja 2018 r.

Osoby zakwalifikowane do Projektu rozpoczną studia od 1 czerwca 2018 r.

Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną powiadomieni o dalszych etapach procesu rekrutacji.

Szczegóły na stronie : cnbm.amu.edu.pl

Fundusze EuropejskieUnia Europejska

Page 25 of 34