News archive

Physics of Magnetism 2017 (PM'17)

Logo Physics of Magnetism 2017

The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (PM'17) will be held on June 26-30 in Poznań, Poland. The current event is going to be the fifteenth in a series which started in 1975. As usual, the conference is organized jointly by the Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznań and the Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences.

 

Seminarium instytutowe - prof. dr hab. Józef Spałek

15 lutego 2017 roku w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN odbędzie się wykład pt. Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: Własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem, który wygłosi prof. dr hab. Józef Spałek (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

EURAXESS - kariera naukowa w Europie

EURAXESS - Researchers in Motion

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci, której zadaniem jest wspieranie międzynarodowej mobilności i karier naukowców w Europie.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce. Badaczom z Polski, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy, udzielane są informacje na temat grantów i stypendiów zagranicznych.

Broszura informacyjna, EURAXESS POLSKA

Dr inż. Piotr Kuświk członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych. Wśród nich, w ramach Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, znalazł się dr inż. Piotr Kuświk - adiunkt w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Cienkich Warstw.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą cienkowarstwowych układów magnetycznych, w których warstwa ferromagnetyczna charakteryzuje się anizotropią prostopadłą. W szczególności swoją uwagę koncentruje na sposobach modyfikacji efektywnej anizotropii magnetycznej w tych układach.

Read more ...

Page 29 of 34