Top Menu - EN

Zamówienia publiczne

Przetargi, zamówienia do 30 tys.euro (PZP 4.8), zamówienia do celów naukowych (PZP 4.8a, 11.8) oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PZP art. 138o) ogłaszane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Plan postępowań o udzielenie zamówień


Przetargi, zamówienia do 30 tys.euro (PZP 4.8), zamówienia do celów naukowych (PZP 4.8a, 11.8) oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PZP art. 138o) ogłaszane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN

{modal href="/przetargi/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.php"}Plan postępowań o udzielenie zamówień{/modal}


Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego