Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Tematyka prac doktorskich

Proponowana tematyka prac doktorskich

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego